Gdje se nalaze budući polaznici poslijediplomskog stručnog studija? Sigurno se voze na predavanja ili na posao – budući da su još mladi, možda nisu kupili automobile, pa im je javni prijevoz glavno prijevozno sredstvo. S tom pretpostavkom je krenula kampanja na geolokacijskoj This Time mreži kojom je Poslijediplomski stručni studija Računovodstvo, revizija i analiza, pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, krenuo u potragu za novim polaznicima.

Treća generacija trebala je sjesti u klupe u rujnu 2018., dok je kampanja krenula već u veljači. U trenutku pokretanja kampanje studij je imao 10 prijava. Ciljana kampanja uključivala je video poziv s kontakt podacima, te informaciji o načinu prijava, internetskoj stranici s podrobnijim informacijama o samom studiju, satnici, profesorima i slično.

Nakon 2 mjeseca provedbe kampanje studij je skupio dodatnih 10 polaznika i zaokružio ukupan broj na 20.

“Odlučili smo se na geolokacijsko oglašavanje jer smo znali da se obraćamo mladoj publici. Tražili smo način da budemo aktualniji, zanimljiviji i da nas pripadnici ciljane skupine lakše uoče. Kombinirali smo geolokacijsko oglašavanje s internetskim oglašavanjem, usmenom predajom i bili smo aktivni na društvenim mrežama. Sav trud urodio je plodom i evo, uoči početka akademske godine mogu reći da sam zadovoljan geolokacijskom komponentom ove kampanje, te ću i u budućnosti aktivno razmišljati kako ju ukomponirati u oglasne kampanje, možda na još neke kreativnije načine”, izjavio je voditelj studija Ivo Mijoč.